Narozen s gender dysphorií

Co je gender dysphorie?

Lidé, kteří mají genderovou dysforii cítí nesouhlas jejich pohlaví s pohlavím biologickým.

Genderová dysforie bývala nazývána „porucha genderové identity“. Nesoulad mezi tělem a vnitřním smyslem pro pohlaví však není duševní nemocí. Místo toho, co je třeba řešit, jsou stres, úzkost a deprese, které jdou s ním.

Co je transsexualita?

Transsexualita není něco, co byste mohli po celý život ignorovat nebo vnitřně potlačovat. Sociální zneuznání, společensky vnucený pocit hanby, nenávist ke svému vlastnímu tělu můžou transsexuála totálně zdeptat.Transsexualita se projevuje zhruba ve stejné míře u fyzických žen i mužů a vzniká už v prenatálním stadiu.

První známí transexuálové

Pro moderní definici transsexuality a první pokus o operativní změnu pohlaví byl roku 1930 v Německu, Lili Elbe. Operace ovšem měla těžké komplikace.

První všeobecně známým pacientem, který operativní změnu pohlaví přežil, byl americký voják George Jorgensen, z něhož se v roce 1953 stala Christine Jorgensenová.

Trans lidé

Situace v ČR

Úřední změnu pohlaví transgender osob upravuje v Česku specifický zákon. Ten si např. pro umožnění tranzice vynucuje rozvod a především sterilizaci (přerušení reprodukční funkce) a kastraci (vynětí některých pohlavních orgánů). Jsou také trans lidé, kteří by rádi změnili své pohlaví v úředních dokumentech, ale nemohou nebo nechtějí podstoupit všechny požadované operativní zákroky. Ty navíc zákonem nejsou konkrétně dané, jsou popsané v doporučení Ministerstva zdravotnictví, tedy jejich požadování pak je v konečném důsledku na rozhodnutí daného lékaře.

viz.PROUD

Komise MZČR

Komise vznikla v roce 2012 na základě zákona o specifických zdravotních službách. Do té doby žádosti posuzovaly komise přímo v jednotlivých nemocnicích.

Pro změnu pohlaví je nutné, aby žadatel splnil několik podmínek. Lékaři se například musí přesvědčit, že transsexuál je schopen žít v opačné pohlavní roli. Zákrok nemůže být proveden, pokud pacient trpí akutní fází psychotického onemocnění, mezi něž patří například schizofrenie.

Touhu po změně pohlaví také mohou zhatit právní překážky, mezi něž patří trvající manželství nebo registrované partnerství a nedosažení plnoletosti.Celkový počet transsexuálů v České republice není přesně známý. Odhaduje se, že jich je mezi tisícem až patnácti sty. Například na Slovensku je situace odlišná. Na internetových stránkách pravo-medicina.sk odhad uvádí, že v roce 2011 tam žilo přibližně 300 transsexuálů.

Krátký film 'Listen'

Základní etapy přeměny

Kde vlastně začít?

Návštěva sexuologa

Sexuolog je v ČR ústřední postavou v celém procesu změny pohlaví – navrhuje další kroky ve vaší léčbě, doporučuje další vyšetření, píše recepty pro hormonální terapii a doporučení ke komisi.Sezení obvykle probíhají pravidelně každý měsíc až do termínu komise.

Návštěva psychologa

Je nutné vyšetření i dalším odborníkem, nejčastěji odborníkem z oblasti psychologie. Během vyšetření si s vámi psycholog promluví a vyplníte standardní osobnostní a inteligenční testy. V Praze se obvykle chodí za prof. Weissem ze Sexuologického ústavu.

Real Life Test (RLT)

Smyslem této fáze, je vyzkoušet si nanečisto, jak vám život v nové roli vyhovuje, dříve než podstoupíte nevratné zákroky.Real Life Test obvykle trvá rok,ale někde i méně.

Hormonální terapie (HRT)

Pokud vám sexuolog navrhne zahájení hormonální terapie, vystaví vám nejprve doporučení pro návštěvu internisty a endokrinologa (u FtM případně i gynekologa). Ti vám provedou běžná endokrinologická a interní vyšetření a na základě jejich výsledků vám sexuolog může začít psát recepty na hormonální preparáty.

Změna jména na neutrální

Na základě doporučení sexuologa vám na příslušné matrice (podle bydliště v době narození) vystaví rodný list na neutrální jméno (jedná se o správní řízení, takže vyřízení může pár dnů až týdnů trvat). S tímto rodným listem je možné si zažádat o nový občanský průkaz a všechny ostatní doklady. Vyřízení nového rodného listu a občanky by mělo být zdarma.

Komise a operace

Sexuolog vás ke komisi rozhodující o operačních zákrocích doporučí na základě dosavadního průběhu léčby a splnění určitých podmínek (v Praze: např. dvě nezávislá doporučení, 15 měsíců docházení k sexuologovi, 12 měsíců hormonální terapie, dlouhodobý život v příslušné roli, stav mimo manželství).Po vyjádření komise se můžete objednat k vašemu operačnímu zákroku.