Důležité kontakty na Slovensku

Sexuologové

Image

Olga Jamborová

Nemocnica Sv. kríža Podunajské Biskupice

Adresa: Krajinská 91 Bratislava, 825 56

Telefon: 02/ 40 251 215 , 02/ 40 251 416

Image

MUDr. Danica Caisová

Neštátna psychiatrická a sexuologická ambulancia FAIRA

Adresa: Kuzmányho 43, Košice

Telefon: 055 / 62 57 557

Image

MUDr. Štefan Hlavatý

Psychiatrická Ambulancia

Adresa: Palackého 21, Trenčín, 911 01

Telefon: 032/7440908

Image

MUDr. Božena Castiglione

Medicínske Centrum

Adresa: Štúrova 12, Bratislava, 811 02

Telefon: 02/57200911

Image

MUDr. Ján Vongrej

Psychiatrické oddelenie, Nemocnica F.D. Roosevelta

Adresa: Nám. L. Svobody 1, Banská Bystrica

Telefon: 048/405821