Literatura o transsexualitě

Transsexualita v posledních letech vzbuzuje čím dál tím víc pozornost odborníků nejrůznějších oborů, laické veřejnosti i médií.

Spolu se vzrůstajícím zájmem o tuto problematiku narůstá i nutnost lépe pochopit jedince s poruchou pohlavní identity. Jak se transsexualita projevuje? Jak je možné transsexualním jedincům pomoci? Co vše obnáší léčba?

Image

Stephanie: z muže ženou: autobiografie transsexuála

Stephanie McLloydSvoboda ,1994, 153s.

Životní příběh muže, který se po stupňujících obtížích rozhodne pro hormonální léčbu a svou proměnu v ženu.

Oženil se a zplodil tři děti, ale po letech manželství ho jeho rostoucí přesvědčení, že by se měl narodit žena, pokusila o sebevraždu. Pak se rozhodl stát se Stephanie. Stálo ho to jeho manželku, jeho děti, jeho přátele a práci manažera společnosti. Opuštěná a nezaměstnatelná, Stephanie strávila dlouhé období jako prostitutka, než vydělala dost na to, aby se usadila v podnikání. Nyní se znovu oženila, je to nevlastní matka a provozuje úspěšnou skupinu společností, které zásobují transvestity a transsexuály.

Image

Pohlavní štvanci

Leslie FeinbergG plus G ,2000, 173s.

Pohled do dějin pohlavní identity a problematiky transsexuality.Výpověď amerického aktivisty (aktivistky), bojujícího za rovnoprávnost všech pohlaví a pohlavních variant, včetně transsexuality, transvestismu apod, se snaží nabourat hranice pohlaví a sexuality i s nimi spojená omezení. Dokazuje proměnlivost a různé vztahy společnosti k lidem, jejichž pohlavní identita je nejasná - jedná se o muže, anebo ženy?! - a pro něž navrhuje označení transgender. Kniha vychází z osobní zkušenosti samotného autora a čerpá rovněž z dějin problematiky transsexuality a pohlavní identity.

Image

Jak jej příroda stvořila

John ColapintoTrinton ,2001, 234s.

V roce 1967 se malý chlapec podrobil obřízce, která se nepodařila. Jeho rodina se poté dohodla, že dítě postoupí radikální léčbu. Na radu renomovaného odborníka na otázky pohlavní identity a změny pohlaví prodělalo v Nemocnici Johnse Hopkinse operaci, aby mohlo žít jako děvče. Tento významný případ, o němž se zpočátku psalo, že probíhá velice úspěšně, byl jěště pozoruhodnější proto, že chlapec se narodil jako jedno z jednovaječných dvojčat. Jeho bratr, jehož vychovávali jako chlapce, posloužil v experimentu coby kontrolní osoba v dokonalé srovnávací dvojici. Kniha je děsivým příběhem o aroganci lékařů, ale především popisuje drama snahy o přežití jednoho člověka - a jeho rodiny -, který musí čelit nepřízni osudu.

Image

Jsem tranďák!

Tereza SpencerováG plus G, 2003, 124s.

Tranďák je každý, kdo svým chováním nebo cítěním sama sebe překračuje společensky přijímané představy o ženách a mužích, a nechce se přitom považovat jen za předmět sexuologických diagnóz, jako jsou transsexualita nebo transvestismus.

Tato komunita je díky své početnosti menšinou navýsost exkluzivní, přesto však výraznou. Kniha Terezy Spencerové zachycuje situaci „tranďáků“ v posledních desetiletích, charakterizuje současné postavení translidí ve společnosti a zároveň je výpovědí člověka, který prošel operativní změnou pohlaví. Autorka nás přesvědčuje, jak je důležité zachovat si různorodost pohledu na člověka a společnost, a nabízí reflexi současné genderové problematiky novým pohledem.

Image

Transsexualismus, morálně- a duchovně-teologické aspekty

Jiří SkoblíkKarolinum, 2006, 211s.

Pojednání o vztahu transsexuality a (katolické) církve. Autor se zde snaží překládat poměrně smířlivý postoj (z pohledu církve zcela jistě netradičně).

Image

Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity

Fifková Hanka, Weiss Petr, Procházka Ivo, Cohen–Kettenis Peggy T., Pfäfflin Friedemann, Jarolím Ladislav, Veselý Jiří, Weiss VladimírGrada, 2008, 216s

Druhé, přepracované a doplněné vydání odborné publikace o různých aspektech transsexuality (diagnostika, léčba, hormonální terapie, operace..). Oproti prvnímu vydání z roku přibyla hlavně kapitola o transsexualitě u dětí a dospívajících. Místy ovšem příliš odborné, či zažívá stereotypy. Přesto vhodné ke přečtení.

Image

Klec pro majáky

Mike PerryKniha Zlín, 2011, 336s.

Duší muž, tělem žena… Omyl přírody, výzva osudu? · Šokující, zcela otevřená zpověď muže, který polovinu života prožil v ženské roli, jež mu určilo jeho tělo. Ač cítěním a myšlenkami muž, podřídil se genderovému škatulkování společnosti a zodpovědně přijal svoje mateřství, porodil a sám vychoval dceru. Teprve na prahu její dospělosti se rozhodl stát se sebou samým a odhalit svoji pravou identitu. Téměř v padesáti letech podstoupil hormonální a chirurgickou přeměnu pohlaví. · Kniha nabitá emocemi a zásadními životními zvraty, přesto psaná s nadhledem, lehkostí a vtipem. · Ojedinělá publikace na našem trhu. Strhne čtenáře upřímnou výpovědí o vnitřní síle, tužbách i disciplinovanosti člověka, který zažil oba póly - ženu i muže.

Image

Dánská dívka

David EbershoffDomino, 2011, 304s.

Románové zpracování skutečného příběhu malíře Einara Wegenera a jeho manželky Grety začíná nevinnou prosbou o pomoc, aby se na dalších stranách rozvinulo ve strhující vyprávění o neobvyklé lásce, osobní svobodě a odvaze vzepřít se obecnému mínění.

Image

Byla jsem mužem : příběh transsexuálky

Alexandra ?Železný, 1996,152s.

Knížka „Byla jsem mužem“ je otevřená, drsná zpověď jedné transsexuálky, která se celý život hnala za téměř nedosažitelným snem. Je plná emocí jako je bezmoc, touha po lásce i vztek.

1 2