Transgender

MtF

Male to female (MtF), kdy jde o opačný případ, žena „uvězněná“ v těle mužském.

Co je transsexualita?

Transsexualita není něco, co byste mohli po celý život ignorovat nebo vnitřně potlačovat. Sociální zneuznání, společensky vnucený pocit hanby, nenávist ke svému vlastnímu tělu můžou transsexuála totálně zdeptat.Transsexualita se projevuje zhruba ve stejné míře u fyzických žen i mužů a vzniká už v prenatálním stadiu.

FtM

Female to male (FtM), což v zásadě znamená muž „uvězněný“ v ženském těle.

Image

MtF

Trans žena se narodila v mužském těle. Mají genderovou dysphorii a projdou přeměnou pohlaví.Plné odstranění genderové dysphorie ovšem často ukončí až operační změna genitálií.

Léčbou léky/injekemi s estrogenem se u nich začnou vyvíjet sekundární sexuální ženské znaky(rozdělení tuku,prsa).

Image

FtM

Trans muž je muž který byl narozen v ženském těle. Mnoho z nich projde změnou pohlaví pro eliminaci genderové dysphorie a šťastnějšímu životu. Většina trans mužů je heterosexuálně orientovaná ale mohou být i gay, stejně jako ostatní.

Na co pozor!

Transgender neznamená transvestitismus!

Transvetitismus není ani trochu podobný transsexualitě. Takový jedinci netrpí genderovou dysphorií. Převlékání do oblečení opačného pohlaví provádí čistě z fetišistických a autoerotických důvodů. Transvestité nebývají sobě ani svému okolí nebezpeční nicméně je důležité tyto jedince odlišit od transsexuálů, a to obzvláště, co se léčby týče. Tito jedinci totiž potřebují pouze léčbu psychoterapeutickou.

Crossdressing

Tito jedinci jsou schopni žít v roli opačného pohlaví a čas od času svoji sexuální roli střídají. Na rozdíl od transsexuálů nevyžadují chirurgickou změnu pohlaví a tato odchylka je u nich spíše psychologickým problémem než sexuologickým. Prostě se čas od času cítí lépe v roli opačného pohlaví.